ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยเเพร่เมื่อ 117 เข้าชม

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 
– ภาคปกติ ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2564
– ภาคปกติ ขยายเวลาถึง 11 กรกฎาคม 2564
>>> สมัครได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission/

รายละเอียดการรับสมัคร
หลักสูตรปริญาโท (วท.ม.)  สาขาวิชาฟิสิกส์ –> แบบ ก รับสมัคร 5 คน // แบบ ข รับสมัคร 10 คน
หลักสูตรปริญาเอก (ปร.ด.)  สาขาวิชาฟิสิกส์ –> แผน 1.1 และ 2.1 รับสมัคร 5 คน // แผน 1.2 และ 2.2 รับสมัคร 5 คน
>>> สอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ ผศ.ดร.อาธรณ์ วรอัด (ประธานหลักสูตร) โทร. 0639690453