ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2563

เผยเเพร่เมื่อ 956 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต (ดร.ครรชิต สิงห์สุข) และมหาบัณฑิต (นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์) ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร