ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACT&SACT2020 (Online)

เผยเเพร่เมื่อ


ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACT&SACT2020 ครั้งที่ 6 ซึ่งในปีนี้จะจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (E-conference) ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป. โท และ ป.เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2)

เผยเเพร่เมื่อ


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เปิดรับ สมัครนักศึกษาระดับ ป. โท – เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 พ.ย. 63 (สำหรับภาคปกติ) และตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พ.ย. 63 (สำหรับภาคพิเศษ)  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่:
website: https://physicsgrad.snru.ac.th/
Face book: https://www.facebook.com/profile.php?id=100051435012095
โทร. 0639690453 (สายตรง)

– ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. ฟิสิกส์) ภาคปกติ 5 คน และภาคพิเศษ 5 คน
     แผนการศึกษา (แบบ ก 1) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์ เรียน ป. โท ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วย (ไม่มี Course work) 
     แผนการศึกษา (แบบ ก 2) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เรียน ป. โท ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วย และมี Course work 24 หน่วย 

– ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัญดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. ฟิสิกส์) ภาคปกติ 5 คน และภาคพิเศษ 5 คน
     แผนการศึกษา (แบบ 1.1) จบปริญญาโททางฟิสิกส์ เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วย (ไม่มี Course work) 
     แผนการศึกษา (แบบ 1.2) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์ เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 72 หน่วย (ไม่มี Course work) 
     แผนการศึกษา (แบบ 2.1) จบปริญญาโททางฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วย และมี Course work 12 หน่วย 
     แผนการศึกษา (แบบ 2.2) จบปริญญาตรีทางฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เรียน ป. เอก ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วย และมี Course work 24 หน่วย  

รายละเอียดแผนการศึกษาเพิ่มเติม (Click!!) 

ขอแสดงความยินดี กับ นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับทุนโครงการ TGIST (สวทช.)

เผยเเพร่เมื่อ


นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์  นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.เอก) ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2563 โดยมี รศ. ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร. บราลี ชนสมบัติ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นที่ปรึกษาร่วม 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษา 2/2562

เผยเเพร่เมื่อ


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคการศึกษา 2/2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Joint Thailand/Sweden PhD Scholarships 19/08/2019

เผยเเพร่เมื่อ


The second PhD student in the Joint Thailand-Sweden PhD Scholarship Program has arrived in Uppsala!

Physics PhD student Soe Ko Ko Aung (to the right) from Myanmar has spent one year at Sakon Nakhon Rajabhat University in Thailand under the supervision of Dr Tosawat Seetawan (to the left). Now he will spend one year at Ångströmlaboratoriet, Uppsala University before going back to finish his PhD in Thailand.