ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 337 เข้าชม

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ศาสตร์การเร่งปฏิกิริยาเชิงคำนวณสำหรับอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี” โดย ผศ. ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่าน zoom online:

Topic: สัมมนาฟิสิกส์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์
Time: Oct 2, 2021 08:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/92988369394?pwd=QVJ5enQ1Zk54eW16d1FEeWJTU3JVZz09
Meeting ID: 929 8836 9394
Passcode: 1234