ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 74 เข้าชม

สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

โดยมี รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ผศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ ดร.โชคชัย คหัฏฐา อาจารย์ประจำหลักสูตร และนางสาวเกษสุดา คำภูษา เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร กล่าวต้อนรับ และให้คำแนะนำต่าง ๆ

ทางสาขาได้สอบถามความต้องการ / คำแนะนำ ของนักศึกษาใหม่ ซึ่งนักศึกษาใหม่มีความต้องการให้อาจารย์มีเวลาว่างให้กับนักศึกษามากขึ้น และทางสาขาควรจะมีการนั่งพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานวิจัยนักศึกษาในแต่ละเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน