ครูวิทย์ฯดีเด่น 2559

เผยเเพร่เมื่อ 40 เข้าชม

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ได้รางวัล “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559” โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ทศวรรษ_สีตะวัน_ครูวิทย์ดีเด่น_2016_01 ทศวรรษ_สีตะวัน_ครูวิทย์ดีเด่น_2016_02