ปฐมนิเทศ นักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 18

เผยเเพร่เมื่อ 149 เข้าชม

รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน  และนายมีนา ฤทธิร่วม นักศึกษา เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กทม.

S__7102467