หัวข้อข่าว

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในงานสัมมนาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป. โท และ ป.เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2)

Congratulations!!
A paper published in “Theoretical and Applied Climatology” 2020

ตัวอย่างข่าวสาร

C O N G R A T U R A T I O N S – PHYSICIST 2017

ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง Development of IDCS to permittivity Crude oil measurement

บรรยายพิเศษ เรื่อง ”เทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง”

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย

Welcome to Physics Graduate SNRU