ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคการศึกษา 2/2562

เผยเเพร่เมื่อ 585 เข้าชม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคการศึกษา 2/2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้กำหนดการสอบขึ้นในระหว่างวันที่  5 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ