พิธีไหว้ครูนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 77 เข้าชม

สาขาวิชาฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559  ในครั้งนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่ได้รับรางวัล ‘เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ ในงาน “44 International of Innovation of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 13 – 17 เมษายนที่ผ่านมา กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ “หมวกกันน็อคสมาร์ท” (Smart Motorcycle Helmet) และ “อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ”(Genius Sensor)’ ได้แก่

IMG_4324

1. นายครรชิต สิงห์สุข นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

IMG_4336
2. นางสาวพนิดา พิลาสุตา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

IMG_4331
3. นายสุภศิษฎ์ แพงสอน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. นางสาววนัชพร นามหงษา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มารับเกียรติบัตรไม่ได้เนื่องจากทำวิจัยอยู่ที่ Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น)

 

และพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่

IMG_4342

1. นายมีนา ฤทธิร่วม นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ได้รับ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

IMG_4349

2. นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์ นักศึกษาปริญญาเโท สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก