นิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน และบรรยายพิเศษที่ Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น

เผยเเพร่เมื่อ 78 เข้าชม

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน (อาจารย์) และ น.ส.พนิดา พิลาสุตา (นักศึกษา) นิเทศ น.ส.วนัชพร นามหงษา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ได้บรรยายพิเศษที่  ในช่วงวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่าน