สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 76 เข้าชม

สาขาวิชาฟิสิกส์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา

โดยมีกิจกรรมสอบข้อเขียนสำหรับปริญญาโทในช่วงเช้า และกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท กับปริญญาเอก ในช่วงบ่าย