บรรยายพิเศษโดย Assoc. Prof. Dr. Phan Bach Thang

เผยเเพร่เมื่อ 76 เข้าชม

อาจารย์ นักศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และบุคลากร จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก เข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “Nanostructured Materials Applied in Resistive Memory (RERAM), Memristive Biosensor and Thermoelectric Conversion” โดย Assoc. Prof. Dr. Phan Bach Thang จาก Department of Nano and Thin Film Materials, University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City, Vietnam ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น.

นอกจากนี้ Assoc. Prof. Dr. Phan Bach Thang เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก